• Навчання в Польщі 2020/2021 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Навчання в Польщі 2020/2021 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W POWIECIE KLUCZBORSKIM

350
Наявність:
Є в наявності
Модель:

Share

Опис

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W POWIECIE KLUCZBORSKIM Powiat Kluczborski zaprasza młodzież mieszkającą na terenie Ukrainy i Białorusi, w wieku 15, 16 lat (po 9 klasie), do kształcenia się w szkołach ponadpodstawowych w Kluczborku.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku  Klasa: - medyczna - biologiczna - matematyczna - prawna - językowa

Zespół Szkół Licealno Technicznych w Kluczborku : technik mechanik - technik informatyk - technik logistyk - technik ochrony środowiska

Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku  - technik ekonomista - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik reklamy - technik fotografii i multimediów - technik hotelarstwa

Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, - technik budownictwa - technik elektryk - technik mechatronik - technik pojazdów samochodowych - technik transportu kolejowego

Szkoła branżowa i szkoły maturalne prowadzone przez Powiat Kluczborski oferują: • ciekawe kierunki kształcenia, • kształcenie w pracowniach, laboratoriach, warsztatach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, • możliwość rozwijania umiejętności, talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, • ciekawą ofertę zajęć pozaszkolnych, realizowanych między innymi w Młodzieżowym Domu Kultury, Kluczborskim Domu Kultury i uczniowskich klubach sportowych, • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, • udział w realizacji projektów edukacyjnych, umożliwiających naukę i doskonalenie znajomości języka obcego, poznawanie tradycji krajów europejskich, odbywanie praktyk zawodowych, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy partnerskiej. Rekrutacja oraz nauka w szkołach Powiatu Kluczborskiego jest bezpłatna. Nie są pobierane żadne opłaty za przyjęcie do szkoły i naukę!


PRZYJĘCIE DO INTERNATU

Uczniowie z Ukrainy i Białorusi przyjęci do szkół ponadpodstawowych Powiatu Kluczborskiego mają możliwość zakwaterowania w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Przyjęcie ucznia do internatu na rok szkolny 2020/2021 i wpisanie na listę wychowanków będzie możliwe po złożeniu pisemnego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami oraz potwierdzeniem przyjęcia do szkoły. (Potwierdzenie o przyjęciu do szkoły uczeń otrzyma w momencie złożenia w szkole kompletu dokumentów). Miesięczny koszt pobytu ucznia w internacie wynosi: 600 zł miesięcznie. Na tą kwotę składa się opłata za wyżywienie: stawka żywieniowa wynosi: 12 zł dziennie (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja) oraz opłata za zakwaterowanie w internacie: 240 zł miesięcznie.

Wzory wniosków, dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przyjęcia do internatu oraz szczegóły dotyczące płatności za pobyt w internacie zostaną przesłane po wstępnej rekrutacji wraz z informacją o zakwalifikowaniu ucznia do przyjęcia do szkoły i internatu. Oryginały dokumentów składane w języku rosyjskim/białoruskim/ukraińskim muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia nie przebywają na terenie Polski, uczeń taki musi posiadać pełnomocnika, upoważnionego notarialnie do sprawowania nad nim opieki. W przypadku, gdy uczeń nie posiada pełnomocnika istnieje możliwość notarialnego upoważnienia wychowawców internatu do sprawowania opieki nad uczniem. 

 OPIEKA MEDYCZNA

Uczniowie zakwaterowani w Internacie są zobowiązani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej, która pokrywa koszty leczenia na terenie Polski. Roczny koszt polisy to ok. 300 zł. Polisę należy opłacić po uzyskaniu szczegółowych informacji w sekretariacie internatu, w ciągu 3 dni od zakwaterowania. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia nauki w jednej ze szkół Powiatu Kluczborskiego i zakwaterowania w internacie jest posiadanie karty szczepień potwierdzającej otrzymanie szczepień zgodnie z obowiązującym w danym kraju planem szczepień. (W załączeniu tabela ze szczepieniami jakie uczeń powinien posiadać) (załącznik 2). Oryginał karty szczepień oraz karty zdrowia, uczeń wraz z tłumaczeniem na język polski składa w internacie podczas zakwaterowania.

ZAKWATEROWANIE I POBYT W INTERNACIE

Zakwaterowanie w internacie odbywać się będzie od wtorku, 1 września 2020 roku. Adres internatu: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku ul. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork  WAŻNE!–Przy zakwaterowaniu w Internacie pobierana jest kaucja w wysokości 100zł, na pokrycie ewentualnych zniszczeń w internacie. Podczas ferii świątecznych, ferii zimowych i wakacji internat jest nieczynny. Dokładne terminy przerw w funkcjonowaniu internatu, zostaną przekazane uczniom w pierwszych miesiącach pobytu w Kluczborku.

REKRUTACJA

Rekrutacja do szkół uczniów z zagranicy będzie przeprowadzona od 15 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku.

W tym celu należy przesłać drogą mailową skany następujących dokumentów oraz informacji:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły - załącznik 1

2. kartę ocen uzyskanych w ostatnim semestrze w roku szkolnym 2019/2020 (dokument może zostać przesłany w ojczystym języku),

3. informację o stopniu znajomości j. polskiego (proszę tylko o podanie stopnia znajomości języka: A1, A2, B1, itp.Znajomości języka polskiego nie trzeba potwierdzać dokumentami czy certyfikatami),

4. informacja o tym, czy kandydat posiada polskie pochodzenie i Kartę Polaka (proszę o podanie informacji tylko „tak” lub „nie”

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ТЕЛЕФОНОМ/ВАЙБЕРОМ  095-219-33-92 НАТАЛІЯ

Відгуків (0)

Написати відгук