Телефон (Viber): +38 (095) 219-33-92
Івано-Франківськ вул.Дністровська, 45а, офіс 18

Відрядження та А1 з Польської фірми в країни ЄС від 470€/щомісяця на податок

Польська робоча (сезонна) віза на 270 днів 150€

Польська робоча віза на 180 днів 90€

Польська робоча віза на рік/365 днів 350€

Складання контракту (умови) між Польською фірмою та фірмою отримувачем послуг 100€

img 

 

Пропонуємо Відрядний лист / А1 в країни Європи - вигідний спосіб оформлення працівників на роботу, що допоможе збільшити Ваші прибутки без додаткових затрат часу та сил та легально перебувати в країнах Шенген зони.

Відрядний лист в країни ЄС – це документ який дозволяє роботодавцю збільшити чистий прибуток і мінімізувати відповідальність перед органами закону, а працівнику легально перебувати і працювати в будь-якій країні Європи з впевненістю в отриманні заробітної плати.

Для оформлення відрядження потрібно:
  1. Підписати умову - контракт між Польською фірмою та фірмою отримувачем послуг (Бельгія, Німечиина чи іншою країною) - 100Є.

для цього потрібна така інформація:

  • - реквізити фірми отримувача (назва фірми,адреса юридична та фактична,данні керівника фірми);
  • - адреса та назва виконання робіт та термін (від і до).
 1. Запрошення (залежно від Вашої візової історії) документи необхідні для замовлення запрошення дивись в розділі - візи:
  • - Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi на 180 днів -50Є;
  • - Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) на 270 днів - 100Є;
  • - Zezwolenie na prace cudzoziemca (typu A) на 365 днів - 350 Є.
 2. Отримуємо візу по запрошенні (страхівка для робочої візи + анкета від 580 грн);
 3. Робимо прописку (MELDUNEK) + податковий номер (PESEL) = 100 Є;
 4. Робимо пакет документів: відрядження + сертифікат + оплата податку + авансовий звіт = 140Є.

Кожного місяця потрібно оплачувати податки з одного працівника в розмірі 470Є ( по фактурі ) 

Всього вартість нетто = + податок 23% = всього до оплати брутто =

Якщо кошти оплачуються з інших країн безпосередньо на Польщу, то буде ціна брутто.

Якщо кошти оплачуються на території України, то буде ціна нетто.

Після отримання відрядних документів на руки, потім щомісяця до кінця виконання Вашої роботи на іноземній фірмі потрібно буде сплачувати податок з зарплати на Польську фірму по фактурі в розмірі 400Є щомісяця.

Swoboda świadczenia usług przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE jest podstawową zasadą wolnego, otwartego rynku Unii Europejskiej. Wszelkie ograniczenia co do świadczenia usług przez obywateli UE są zakazane, jednak rząd Niemiec wprowadził ograniczenia wobec obywateli państw trzecich, jakimi są m.in. Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, Nepalczycy, Bengalczycy itp

Aby móc legalnie oddelegować cudzoziemców do pracy w Niemczech, cudzoziemiec oraz jego pracodawca musi spełnić następujące warunki:

 • Pracodawca musi zapewnić delegowanemu pracownikowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie – aktualnie obowiązujące w kraju przyjmującym pracowników oddelegowanych, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wynagradzania pracowników na określonym stanowisku w danym regionie.
 • Cudzoziemiec przed oddelegowaniem musi być zatrudniony u pracodawcy, posiadać prawo pobytu (najlepiej wizę długoterminowa z prawem pracy lub kartę pobytu), być ubezpieczonym i mieć odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
 • Cudzoziemiec ma zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą
 • Polski pracodawca ma zawartą umowę o świadczenie usługi z niemieckim odbiorcą
 • Świadczenie pracy na terenie Niemiec nie jest jedynym celem zatrudnienia cudzoziemca. Nie może on być zatrudniony tylko w celu oddelegowania do pracy w Niemczech. Delegowanie musi mieć charakter okazjonalny. W przeciwnym przypadku cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę w Niemczech.

Uwaga:

Cudzoziemcy posiadający ,,zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE„mogą być oddelegowani do pracy do Niemiec, na okres do 3 miesięcy w ciągu roku, bez posiadania wizy Vander Elst

Fałszywe teorie związane z delegowaniem pracowników z Ukrainy do Niemiec

 

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE obrosło w wiele mitów, o których kilka słów poniżej

 • nieprawdą jest, że wystarczy uzyskać zaświadczenie A1 aby legalnie oddelegować pracownika-cudzoziemca do Niemiec
 • Karta Polaka nie wystarczy do tego, aby oddelegować pracownika z Ukrainy lub innego cudzoziemca do Niemiec. Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Inne kraje UE nie uznają tego dokumentu.
 • nie wystarczy mieć kartę pobytu czasowego aby móc legalnie oddelegować pracowników-cudzoziemców do Niemiec
 • nie można delegować opiekunki do osób starszych na zasadach wizy Vander Elst

Pamiętaj że przy ubieganiu się o wizę Vander Elst należy pamiętać o tym, że wniosek musi być złożony kompletnie. Tylko wnioski złożone od początku do końca dobrze są rozpatrywane przez ambasadę. Nie będzie możliwości dosyłania dokumentów, o których mowa wyżej, w przypadku pominięcia jakiegoś załącznika. Niestety, ale taki wniosek pozostanie bez rozpatrzenia a opłata manipulacyjna przepadnie.

 

Nie wymaga się wizy Vander Elst w przypadku gdy…

 

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE nie zawsze wymaga posiadania wizy Vander Elst. Jeśli polski przedsiębiorca wykonuje prace monterskie gotowego produktu wykonanego w Polce, przez okres nie dłuższy niż 2-3 dni. Jest to np. stolarz, który wykonał schody w Polsce i jedzie na montaż do klienta


Szanowni Państwo. Powyżej pokrótce przedstawiłem zagadnienie delegowani obywatelu Ukrainy oraz innych cudzoziemców do pracy w Niemczech. Jeśli chcecie Państwo powierzyć załatwienie wszelkich formalności firmie zajmującej się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców od wielu lat to zapraszamy do kontaktu. Sprawy załatwiamy możliwie jak najszybciej oraz w atrakcyjnej cenie.

 

Допомога в оформленні візи в Івано-Франківську

Інформаційно-туристична агенція Ozaran пропонує своїм клієнтам послуги з оформлення візи в країни ЄС а також в Америку, Канаду, Китай і Великобританію. З нашою компанією питання про те, де і як отримати візу, не є проблемою: фахівці компанії допоможуть максимально прискорити і спростити складну процедуру оформлення візи.

Наші послуги